Curs pràctic amidaments i pressupostos en TCQ sobre models BIM d’Allplan.
Durada 14 hores: 6 sessions (4 magistrals i 2 tutorials)
Les classes s’impartiran en castellà
On line en plataforma ZOOM i Moodle de l’ITeC.
Més informació