Llibres electrònics de preus i plecs de condicions tècniques

Llibres en format epub que contenen una selecció de partides d’obra del Banc BEDEC ITeC, amb els preus i el plecs de condicions tècniques, per a obres d’Edificació, Urbanització, Enginyeria civil i Rehabilitació.

S’ha editat un llibre per a cada una de les tipologies constructives citades, que inclou els preus dels àmbits provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, dades mediambientals, plecs de condicions tècniques i un directori de fabricants associat als elements.

Es poden adquirir, per cada àmbit territorial citat, tant la col·lecció dels llibres de les 4 tipologies constructives, com individualment el llibre de cadascuna de les tipologies.