Subscripcions Banc BEDEC

  • Usuari Registrat permet consultar 15 pàgines al mes (gratuït)
  • BEDEC Consulta permet la consulta de la informació referent a preus i plecs, així com la consulta d’Objectes BIM, Informació ambiental, bancs d’Entitats i bancs d’Empreses
  • BEDEC Projecte i obra permet Arrossegar informació referent a preus i plecs, adaptar preus i plecs amb la informació del Banc Construcció web, comparar bancs amb el Banc Construcció web, així com la consulta i descàrrega d’Objectes BIM, Informació ambiental, bancs d’Entitats i bancs d’Empreses
  • BEDEC Manteniment permet incorporar operacions de manteniment al Gestor de Manteniment

Utilitats disponibles depenent de la subscripció

Usuari Registrat BEDEC Consulta BEDEC Projecte i obra BEDEC Manteniment
Banc Construcció
Consulta Bàsica
Veure justificació de preus **
Veure plec **
Veure informació d’empreses
Arrossegar elements amb preu i plec (*)
Adaptar preus i plecs amb el Banc Construcció web
Comparar bancs amb el Banc Construcció web
Banc Manteniment
Veure operacions de manteniment
Arrossegar operacions de manteniment
Biblioteca d’objectes BIM
Descarregar objectes BIM genèrics
Descarregar objectes BIM d’empresa
Banc d’entitats
Consulta
Arrossegar elements amb preu i plec
Descarregar bancs d’entitats
Banc d’empresa
Dades de contacte
Productes **
Banc integrat/Banc FIE **
Biblioteca d’objectes BIM **
Informació ambiental de productes i sistemes
Veure dades ambientals de productes
Veure certificats ambientals i DPA
Banc de Normativa
Consulta
Veure Enllaços d’interès
Veure Preguntes freqüents
Resolució de preguntes *** ***
Selecció del Banc Construcció i pressupostos tipus
Descàrrega banc discret
Pressupostos tipus edificació i obra civil
* La compra BEDEC Projecte i obra, a més de la consulta il·limitada dels elements que conté, permet arrossegar elements des del núvol a qualsevol programa de pressupostos que compleixi el format FIEBDC-3/2016 (extensió .bc3). Si no és necessita arrossegar elements a un pressupost, el BEDEC Consulta és el més adequat.
** L’usuari Registrat té permís per a visualitzar un total de 15 pàgines al mes d’aquestes característiques.
*** Servei de pagament pels subscriptors del BEDEC Consulta i del BEDEC Projecte i Obra.