Subscripcions Banc BEDEC

  • Usuari Registrat permet consultar 15 pàgines al mes (gratuït)
  • BEDEC Consulta permet la consulta de la informació referent a preus i plecs, així com la consulta d’Objectes BIM, Informació ambiental, bancs d’Entitats i bancs d’Empreses
  • BEDEC Projecte i obra permet el Drag & Drop de la informació referent a preus i plecs, així com la consulta i descàrrega d’Objectes BIM, Informació ambiental, bancs d’Entitats i bancs d’Empreses
  • BEDEC Manteniment permet incorporar operacions de manteniment al Gestor de Manteniment

Utilitats disponibles depenent de la subscripció

Usuari Registrat BEDEC Consulta BEDEC Projecte i obra BEDEC Manteniment
Banc Construcció
Consulta Bàsica
Veure justificació de preus **
Veure plec **
Veure informació d’empreses
Arrossegar elements amb preu i plec (*)
Banc Manteniment
Veure operacions de manteniment **
Arrossegar operacions de manteniment **
Biblioteca d’objectes BIM
Descarregar objectes BIM genèrics
Descarregar objectes BIM d’empresa
Banc d’entitats
Consulta
Arrossegar elements amb preu i plec
Descarregar bancs d’entitats
Banc d’empresa
Dades de contacte
Productes **
Banc integrat/Banc FIE **
Biblioteca d’objectes BIM **
Informació ambiental de productes i sistemes
Veure dades ambientals de productes
Veure certificats ambientals i DPA
Banc de Normativa
Consulta **
Selecció del Banc Construcció i pressupostos tipus
Descàrrega banc discret
Pressupostos tipus edificació i obra civil
* La compra BEDEC Projecte i obra, a més de la consulta il·limitada dels elements que conté, permet arrossegar elements des del núvol a qualsevol programa de pressupostos que compleixi el format FIEBDC-3/2016 (extensió .bc3). Si no és necessita arrossegar elements a un pressupost, el BEDEC Consulta és el més adequat.
** L’usuari Registrat té permís per a visualitzar un total de 15 pàgines al mes d’aquestes característiques.