Descripció

Dates:

  • Dimarts 28 de maig
  • Dilluns 3 de juny
  • Dimarts 11 de juny

Horari: de 15:30h a 19h
Durada: 10h
Import de matrícula: 150€ + IVA

Programa del curs
Sessió 1 – 28 de maig
Els conceptes bàsics. La nova tecnologia, els nous processos. Els usos BIM, els fluxos de treball, les diverses funcions dins del nou entorn. Els rols i els documents bàsics de treball dins d’un projecte BIM, BEP, EIR, LOD.

Sessió 2 (sessió amb pràctica)* – 3 de juny
L’intercanvi d’informació en un entorn BIM. Open BIM, IFC i altres formats. Conèixer i navegar per un model BIM. Sessió pràctica de navegació per models IFC i un altre exercici.

Sessió 3 (sessió amb pràctica)* – 11 de juny
Les eines de treball en un entorn BIM: les de modelat, les especialistes, les de control, les biblioteques d’objectes, CDE. Estàndar d’objectes BIM: eCOB. Sessió pràctica d’objectes BIM.

*Els alumnes han de dur ordinador portàtil i amb ratolí.