Descripció

S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu enginyeria civil.

Temari

 • Estructura del pressupost
 • Base de dades BEDEC
 • Incorporació i modificació d’elements constructius en el pressupost
 • Mesuraments directes i detallades
 • Mesuraments vinculades
 • Costos indirectes Els conceptes generals
 • Últim full de pressupost
 • Firmes
 • Impressió de llistats, pressupost, justificació, etc.
 • Impressió de el plec de condicions tècniques
 • Modificació de preus. Re-càlcul import de nivells, coeficients
 • Còpies d’obres
 • Adaptar / actualitzar preus
 • Exportació a Excel i a el format FIEBDC-3
 • Exportació i importació a TCQi
 • Creació d’un pressupost en TCQi
 • Com compartir una obra ?
 • Una pinzellada de certificacions
 • Una pinzellada de planificació

Durada d’accés al curs: 1 mes
Idioma: El curs s’impartirà en castellà
Import de la matrícula: 62,50 € + IVA
Import de la matrícula per a col·legiats i col·legiades de Camins: 35,00 € + IVA (amb codi descompte)

El curs consta d’un vídeo d’1 hora i quart aprox. que s’enviarà mitjançant un correu amb les credencials pertinents per poder accedir-hi.