Curs Exprés TCQi Pressupostos i banc de preus

2550

Categories:

Presentació i objectius

Saps que pots crear un pressupost sense necessitat de tenir instal·lat un programari a l’ordinador? Saps com compartir un pressupost amb altres agents? Descobreix les funcions bàsiques del mòdul de Pressupostos de TCQi i busca traçabilitat en els teus projectes.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Iniciar un pressupost i compartir-lo amb els implicats en el projecte
  • Crear i modificar els preus i els mesuraments
  • Conèixer i emprar les utilitats i eines del mòdul

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQi Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1.TCQi. Home

2.Crear un pressupost des de zero.

3.Creació dels diferents nivells.

4.Banc de preus ITeC.

5.Copiar partides d’obra.

6.Banc de preus particular.

7.Modificació de partides.

8.Creació de partides des de zero directes.

9.Creació de partides des de zero amb justificació.

10.Creació de partides d’altura.

11.Mesuraments directes.

12.Mesuraments detallats.

13.Afegir costos indirectes.

14.Configuració de l’última fulla.

15.Configuració de signatures.

16.Impressió de llistats.

17.Còpia i exportació i importació d’una obra.

18.Compartició d’obres.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar