Curs DicPla – Llibre de l’edifici, plan i gestió del manteniment

2550

Categories:

Presentació i objectius

Aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

Es dirigeix a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.
Els objectius d’aquest curs son:

  • Elaborar i redactar el Llibre de l’edifici i el Pla de manteniment per a edificis d’habitatges i d’ús públic
  • Gestionar el manteniment segons els requeriments del CTE y la LOE

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió del DicPla, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

1. Idioma del programa.

2. Banc de preus de l’ITeC.

3. Banc de preus de l’usuari.

4. Base de dades de referència.

5. Quadern de registre.

6. Document d’especificacions tècniques.

7. Gestió.

8. Arxiu de documents.

9. Impressió de documents.

10. Exportació de documents.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

INFORMA’T

També et pot interessar