Descripció

Presentació i objectius

El Building Information Modeling és un sistema de gestió de les obres de construcció basat en l’ús d’un model tridimensional amb bases de dades. El BIM permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar a les diverses fases del cicle de la vida de les construccions en els camps de l’edificació i l’enginyeria civil.
El curs pretén donar una visió d’aquesta eina de treball.

Dates: Pendents de programació
Horari: Pendent de programació
Durada: 10 hores

Preu de la matrícula: 150€ + IVA