Descripció

S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos, del mòdul de certificació i seguiment econòmic i del mòdul de planificació temporal de TCQ.

A qui va adreçat
S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat Presencial

  Durada: 10 hores (en dos sessions de 5 hores)
  Horari: de 9:00 a 14:00 hores
  Import de la matricula:

   Preu per a clients amb contracte de manteniment: 260,00 €
   Preu per a clients sense contracte de manteniment: 325,00 €

Modalitat Online

  Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 12 setmanes hàbils.
  Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes.
  Import del curs:

   Preu per a clients amb contracte de manteniment: 156,00 €
   Preu per a clients sense contracte de manteniment: 195,00 €

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Més informació