Descripció

S’aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ mesuraments de les principals plataformes BIM i els avantatges que implica treballar amb estàndards de modelatge com el eCOB©.

Temari

 1. Introducció. Esquemes de treball.
 2. Conceptes bàsics TCQ-BEDEC.
  a. Creació d’un pressupost de TCQ.
  b. Importació estructura d’un pressupost d’un arxiu TCQ.
  c. Importació estructura d’un pressupost d’Excel.
  d. Com funciona el banc BEDEC d’Internet i com copiar partides.
  e. Biblioteca d’objectes BIM.
  f. Creació de partides i conjunts de partides.
  g. Creació de partides d’obra amb justificació de preus, conjunts de partides.
  h. Mesuraments detallades.
 3. Arxius nadius.
 4. Arxius IFC.
 5. Visor BIM-Viewer.
  a. Com obrir el visor TCQ BIM Viewer.
  b. Finestra principal de navegació.
  c. Com obrir el model.
  d. Menú arxiu.
  e. Llista d’objectes i propietats.
  f. Barra de localització.
  g. Vista del model 3D / 2D. Menú vista.
  h. Menú objectes.
  i. Menú mesures.
  j. Menú canvis.
 6. Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra.
  a. Llegir IFC.
  b. Tipus BIM.
  c. Associar partides a el tipus BIM.
  d. Assignació de conjunt de propietats.
  e. Supressió tipus BIM.
  f. Vinculació objectes ECoB.
 7. Importació mesuraments multiplataforma.
  a. Configuració de la importació.
  b. Gestió d’importacions.
  c. Criteris sobre escriptura de mesuraments existents.
 8. Revisió de les línies de mesurament.
  a. Comprovació amb el Visor BIM-Viewer.
  b. Indicació de la revisió.
 9. Recodificació de partides d’obra.
 10. Recodificació de nivells de pressupost.
 11. Adaptar / actualitzar preus i plecs.
 12. Comparació de pressupostos.
 13. Segones i successives importacions de mesuraments.
 14. Protecció i bloqueig de mesuraments.
 15. Pressupostos paramètrics.
 16. Exportació i importació a TCQi.
 17. Creació d’un pressupost en TCQi.
 18. Com compartir una obra.

Durada d’accés al curs: 1 mes
Idioma: Aquest curs s’impartirà en castellà

Import de la matrícula: 20,00 € + IVA

El curs consta d’un vídeo d’1 hora aprox. que s’enviarà mitjançant un correu amb les credencials pertitents per poder accedir-hi.