Descripció

Curs de disseny i pressupost en enginyeria civil en entorn BIM

Curs NO BONIFICABLE PER LA FUNDAE

Temari

  • Càlcul d’un projecte Istram.
  • Estructura jeràrquica de l’arbre BIM després del càlcul del projecte d’Istram.
  • Identificació d’objectes BIM. Classes i Tipus IFC.
  • Taxonomia i definició dels diferents tipus de IFC existents en Istram.
  • Associació de mesures a partides d’obra. Processos bidireccionals entre ISTRAM – TCQ.
  • Mètodes de treball des de TCQ a partir del projecte d’Obra linial realitzat en Istram.

Data: 17 de març
Horari: de 15:30 a 19:30 hores

Professors:

Julio López de l’ITeC
Manuel Álvarez de Buhodra

Idioma: Aquest curs s’impartirà en castellà

Import de la matrícula:

General: 61,98 € + IVA (75,00 €)
Professionals col·legiats/associats: 50,00 € + IVA (60,50 €)

Més informació