Descripció

Curs de disseny i pressupost en enginyeria civil en entorn BIM

Curs NO BONIFICABLE PER LA FUNDAE

Temari

  • Càlcul d’un projecte Istram.
  • Estructura jeràrquica de l’arbre BIM després del càlcul del projecte d’Istram.
  • Identificació d’objectes BIM. Classes i Tipus IFC.
  • Taxonomia i definició dels diferents tipus de IFC existents en Istram.
  • Associació de mesures a partides d’obra. Processos bidireccionals entre ISTRAM – TCQ.
  • Mètodes de treball des de TCQ a partir del projecte d’Obra linial realitzat en Istram.

Modalitat: Online

Durada: 4 hores

Durada d’accès al curs: 1 mes

Import de la matrícula: 61,98 € + IVA (75,00€)

Més informació