Descripció

S’aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ a partir d’una obra d’edificació o d’obra civil

A qui va adreçat

  S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

  Durada: 7 hores
  Horari: de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00
  Import de la matrícula:

   Clients amb contracte de manteniment: 159,00 € + IVA
   Clients sense contracte de manteniment: 199,00 € + IVA

Modalitat online

  Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
  Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes.
  Import de la matrícula:

   Clients amb contracte de manteniment: 144,00 € + IVA
   Clients sense contracte de manteniment: 180,00 € + IVA

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.