Descripció

S’aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ a partir d’una obra d’edificació o d’obra civil

A qui va adreçat

  S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada:

  1. 7 hores

Horari:

  1. de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Import de la matrícula:

   1. Clients amb contracte de manteniment: 159,00 € + IVA

 

  1. Clients sense contracte de manteniment: 199,00 € + IVA

Modalitat online

Durada:

  1. És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.

Horari:

  1. S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes.

Import de la matrícula:

   1. Clients amb contracte de manteniment: 144,00 € + IVA

 

  1. Clients sense contracte de manteniment: 180,00 € + IVA

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.