Descripció

Curs pràctic on s’ensenyarà com obtenir amidaments i pressupostos en TCQ basant-nos en models BIM procedent d’Autodesk Revit.
Es veuran les principals eines d’Autodesk Revit per obtenir informació del model i es treballaran els diferents Fluxos de treball entre Autodesk Revit i TCQ.
El curs s’impartirà en castellà i consta de 24 hores, dividides en 9 sessions (6 magistrals i 3 tutorials).
Les classes seran en format online i podràs assistir en directe mitjançant ZOOM. Al seu torn, es gravaran i es pujaran a la plataforma Moodle de l’ITeC.

Dates i horaris

Classes magistrals
Dimarts/dijous en horari 16h – 19h
28/09/2021 – MSI Studio (Sara)
30/09/2021 – ITeC
05/10/2021 – MSI Studio (Cristina)
07/10/2021 – MSI Studio (Sara)
14/10/2021 – MSI Studio (Sara)
19/10/2021 – ITeC

Classes tutorials
Dimarts/dijous en horari 16h – 17h
Taller 1: 21/10/2021 – ITeC + MSI Studio
Taller 2: 26/10/2021 – ITeC + MSI Studio
Entrega: 28/10/2021 – ITeC + MSI Studio
Taller 3: 02/11/2021 – ITeC + MSI Studio

Preu

Tarifa general: 320,00 € + IVA
Professionals col·legiats/associats i grups (+3 persones): 20% descompte, 256,00 € + IVA
Persones aturades: 50% descompte, 160,00 € + IVA

Temari

Fes clic aquí per consultar tot el temari de la formació desglossat per sessions.

Professors

Maria Villegas, Cap de Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC
Rafel Moral, Tècnic del Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC
Sara Ibáñez, Consultora BIM, Coordinadora acadèmica de MSI Academy i Autodesk Certified Professional en Revit Arquitectura
Cristina Camilo, Consultora BIM, Responsable de projectes a MSI Studio i Instructora d’Autodesk i Autodesk Certified Professional en Revit Arquitectura

Requisits

  • Autodesk Revit: Nivell intermedi/alt.
  • TCQ: Nivell intermedi.
  • BIM: No hi ha nivell mínim requerit de BIM, però es recomana haver cursat el Workshop BIM de l’ITeC o de MSI Studio
  • Per a alumnes de MSI Studio, haver cursat en l’últim any Revit Architecture avanzado, Revit MEP o Revit Structure