Descripció

Més informació

Quota d’inscripció reduïda
fins el 25 de maig de 2019
Import reduït: 150 € + 21% IVA

Quota d’inscripció
a partir del 26 de maig de 2019
Import: 175 € + 21% IVA

Cancel·lació de la inscripció
El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins 48 hores abans de l’inici de la jornada, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat
Les cancel·lacions de la inscripción només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.