Descripció

MADRID
7 i 14 d’octubre
Horari: 10 a 19 hores

Import de la matrícula

  • Tarifa general: 400 € per alumne
  • 25% als estudiants de les Escoles que han subscrit un acord amb l’ITeC: 300 €
  • 50% a les persones aturades: 200 €

Per optar al descompte de persona desocupada o estudiant d’una Escola amb acord amb l’ITeC, s’haurà d’enviar el comprovant a administracio@itec.cat

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer els elements del Last Planner. Reduir les diferències entre el que es planifica i el que realment es fa és l’objectiu principal de l’LPS, un sistema innovador de planificació i seguiment de projectes.

Més informació