Descripció

Aquest Quadern de registre forma part del Llibre de l’Edifici regulat pel Decret 206/1992 de 1 de setembre.

Consta dels capítols següents:

– Dades inicials de l’edifici
– Registre d’incidències
– Registre d’operacions de manteniment i reparacions

Barcelona. ITeC
21 x 29,7 cm 128 pàg.
2a edició, 3a reimpressió: 2010
ISBN: 978-84-7853-004-5