BEDEC Manteniment

2550

Categories:

Presentació i objectius

El BEDEC és una base de dades en línia que us ajuda a treballar en qualsevol fase del cicle de vida d’una obra. A més, sempre estàs al dia amb informació adaptada als canvis tècnics, normatius i econòmics que es van produint.

Amb BEDEC Manteniment gestiona qualsevol operació de manteniment que demani el teu edifici o algun dels seus equipaments, sigui preventiu, conductiu o substitutiu.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Conèixer l’entorn del BEDEC Manteniment
  • Identificar i aplicar les funcionalitats de la base de dades al teu projecte/obra.
  • Fer ús de la cerca d’operacions de manteniment i les seves interrelacions amb els diferents GMAO’s.

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC Manteniment, se’ls facilitarà accés temporal de 2 dies per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Accés al Banc.

2. Organització del Banc.

3. Navegació pel Banc, cerca.

4. Operacions de manteniment:.

4.1. Tipus.

4.2. Obligatorietat.

4.3. Freqüència.

4.4. Certificació.

4.5. Responsable.

4.6. Estimació de costos.

4.7. Normativa.

5. Integració amb GMAOS.

6. Integració amb TCQi-MNT.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar