Presencial – TCQ Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus

99,50199

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre curs de TCQ Pressupostos i banc de preus.
Coneix el mòdul de pressupostos des de l’inici fins a les seves opcions més avançades.
Els objectius d’aquest curs són:

  • Produir i desenvolupar el càlcul íntegre d’un pressupost
  • Aplicar totes les funcionalitats avançades del mòdul TCQ Pressupostos
  • Conèixer el banc de preus i plecs del ITeC (BEDEC)
  • Modificar, crear i adaptar preus i mesuraments

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Modalitat Presencial

  • Durada: 7 hores
  • Dedicació*: 10 hores
  • Horari: De 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00 hores
  • Horari d’estiu (juliol i agost): De 8:00 a 15:00 hores

Condicions del certificat: Realitzar satisfactòriament un exercici final del curs i assistir al 80% de les sessions en la modalitat presencial.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Aspectes generals de TCQ

2. Obrir l’obra

3. Estructura del pressupost

4. Creació de nivells de pressupost

5. El Banc de Preus i Plecs del ITeC

6. Incorporació d’elements constructius en el pressupost

7. Modificació d’elements constructius/partides/elements

8. Creació de nous elements constructius/partides/elements. Partides d’obra amb i sense justificació, partides d’altura

9. Mesuraments directes i detallats

10. Pressupostos paramètrics

11. Mesuraments vinculats

12. Cost Indirecte

13. Última Fulla de Pressupost

14. Signatura

15. Impressió de llistats, pressupost, justificació, etc.

16. Impressió del plec de condicions tècniques

17. Modificació de preus. recàlcul importis de nivells, coeficients

18. Còpies d’Obres, còpia amb preus zero

19. Adaptar preus

20. Afegir logos

21. Exportació a Excel i al format FIEBDC-3.

22. Comparació de bancs i pressupostos.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar