Curs Exprés TCQ Certificació i seguiment econòmic

1530

Categories:

Presentació i objectius

Saps que crear un certificat a partir d’un pressupost TCQ és molt senzill? Tens un criteri per afegir partides contradictòries? Descobreix les funcions bàsiques del mòdul de Certificació i seguiment econòmic i busca traçabilitat en els teus projectes.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Inicialitzar les dades de certificacions i seguiment econòmic de l’obra.
  • Generar partides contradictòries i estudiar les desviacions.
  • Obtenir la documentació necessària.

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Certificació i seguiment econòmic, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Inicialització de les dades de certificacions i seguiment econòmic de l’obra.

2. Certificació de línies de pressupost per mesurament, import i/o percentatge.

3. Certificació d’elements no presents en el pressupost. Ordres de canvi.

4. Les desviacions pressupostàries.

5. Confirmació/desconfirmació de mesuraments finals.

6. Diferents utilitats del mòdul.

7. Exportació del seguiment econòmic a Excel.

8. Llistats.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar