Curs Exprés TCQ Pressupostos Avançat

2550

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Avançat
Coneix més opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.
Els objectius d’aquest curs son:

  • Configurar a nivell avançat l’arxiu de pressupost i els seus llistats
  • Comparar pressupostos i banc de preus
  • Crear un projecte per fases amb el llistat de consolidació

Per a las persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Importar estructura nivells d’un arxiu TCQ.

2. Importar estructura nivells d’un arxiu Excel.

3. Configuració copiar/enganxar.

4. Posar amidaments a zero.

5. Posar amidaments detallats com directes.

6. Igualar despeses auxiliars.

7. Concatenar amidaments detallats.

8. Recodificar nivells.

9. Configuració dels decimals de control numèric.

10. Fusionar Pressupostos.

11. Localització de partides i elements.

12. Creació de Bancs particular.

13. Fusionar Bancs

14. Paràmetres.

15. Adaptar preus.

16. Comparar Pressupostos.

17. Comparar Bancs.

18. Modificació de preus.

19. Còpia a preu zero.

20. Entrada ràpida de preus.

21. Comparació de modificats.

22. Pestanya propietats.

23. Configuració de llistats.

24. Preferits

25. Gràfics.

26. Marca/desmarcar línies de pressupost i amidaments

27. Novetats amidaments detallats.

28. Conversió de moneda.

29. Gestió de llistats.

30. Detall de despeses indirectes.

31. Creació d’un projecte per fases i llistat de Consolidació

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar