Descripció

Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Avançat

Coneix unes altres opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.

El temari està estructurat en tres grans temes:

  1. Modificació de partides i de preus
  2. Configuració d’amidaments
  3. Generació de llistats i arxius

Durada d’accés al curs: 1 mes
Idioma: Aquest curs s’imparteix en castellà.

El curs consta d’un video d’1 hora i 25 minuts que s’enviarà mitjançant un correu amb les credencials pertinents per poder accedir-hi.

Comprova el teu nivell