Curs Exprés TCQi Certificació i seguiment econòmic

2550

Categories:

Presentació i objectius

Saps que pots fer les certificacions sense necessitat de tenir instal.lat un programari a l’ordinador? Saps com compartir una certificació amb altres agents? Descobreix les funcions del mòdul de Certificacions i seguimnet econòmic de TCQi i busca la traçabilitat dels teus projectes.
Coneix el mòdul de certificacions i seguiment econòmic, aprèn a crear partides contradictòries.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Crear les certificacions i compartir-les amb els implicats en el projecte
  • Realitzar el seguiment econòmic
  • Generar partides contradictòries

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQi Certificacions i seguiment econòmic, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. TCQi. Home

2. Inicialització de les dades de certificacions i seguiment econòmic de l’obra.

3. Certificació de línies de pressupost per amidament, import i/o percentatge.

4. Certificació d’elements no presents al pressupost.

5. Les desviacions pressupostàries. Confirmació/desconfirmació d’amidaments finals.

6. Diferents utilitats del mòdul.

7. Exportació del seguiment econòmic a Excel.

8. Exportació i Importació TCQi.

9. Compartició d’obres.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar