Curs introductori a LEAN CONSTRUCTION i sistema de planificació Last Planner System-LPS

200400

Introducció: Què és el sistema de l’últim planificador?

El sistema de l’últim planificador (Last Planner System, LPS) és un sistema de producció en construcció que incorpora metodologia Lean a la construcció per aconseguir major fiabilitat de les planificacions realitzades, aspecte que pot implicar reduccions de termini i costos i millorar la qualitat i seguretat a les obres. La producció en obra és, en general, poc predictible i molt complexa. El LPS aconsegueix simplificar-ho i augmentar la seva fiabilitat. De manera que, es treballa estructurada i col·laborativament la producció perquè les tasques segueixin un procés (es planifiquin, es preparin, s’alliberin per ser realitzades, es comprometin i es rendeixi comptes sobre el realitzat).

Aquesta manera d’entendre la gestió de la producció (com un compromís públic sobre el qual es rendeix comptes), unida a la sistemàtica d’aprenentatge i millora contínua, està estenent-se per tot el món, ja que, aconsegueix millorar la productivitat i el benefici de les empreses que ho apliquen.

Perquè no m’he de perdre aquest curs?

Millorar la qualitat i la satisfacció del client alhora que es redueixen incerteses és, a dia d’avui, l’objectiu de tot model productiu de disseny i execució, que a més ha d’adaptar-se sempre a les demandes del mercat. Aquest curs brinda, a través de la filosofia Lean i el sistema de l’últim planificador, les eines que permeten aconseguir-ho, prenent, com a premisses bàsiques, la planificació i control de la producció amb una sistemàtica de millora contínua.

A través de la participació en aquest curs, l’assistent adquirirà una visió a nivell introductori completa i pràctica sobre la implantació del mètode, de la mà d’experimentats professors, consultors i professionals que coneixen i ja han implantat les eines i conceptes Lean Construction.

Objectius

En acabar el curs l’alumne coneixerà i serà capaç de:

  • Entendre els principals conceptes bàsics de la metodologia Lean Construction, així com les seves principals eines per a control d’obra i producció.
  • Entendre la planificació de l´obra a tres nivells: a llarg termini (Màster Plan i Planificació Pull de Fases), a mig termini (planificació a “3-6” setmanes vista), a curt termini (planificació setmanal i fins i tot diària).
  • Proposar millores en el procés col·laboratiu de planificació (sessió pull, estudi de restriccions, creació de trens de treball,…)
    Aquest sistema afavoreix la reducció de buffers que, en la majoria de casos, malgrat possibles imprevistos, acaba sempre facilitant la reducció de la durada real de l’obra.
  • En fase execució, augmentar la fiabilitat de la planificació i la metodologia de seguiment i el control sobre el cronograma d’obra, assegurant el compliment de la data prevista. (indicador PPC)
  • Analitzar les tasques que aporten valor al procés constructiu i, en aquestes, iniciar-se en l´estudi del Value Stream Mapping.
  • Presentació d’eines per iniciar-se en l´estabilització del flux de producció en les seves obres, augmentant la seguretat.
  • Introducció básica sobre pasos, rols, responsabilitats i el procés per a l’aplicació del sistema de l’últim planificador.
  • Finalment, serà capaç de desenvolupar, a mode introductori, l’estratègia d’implementació del sistema de l’últim planificador per a la seva empresa i avaluar el funcionament del sistema en el seu projecte i organització.

A qui va dirigit?

A qualsevol promotor, arquitecte, enginyer, contractista que exerceixi o aspiri a exercir llocs de responsabilitat en un projecte de disseny i construcció d´edificació u obra civil, tant a nivell tècnic com gerencial, així com a tot interessat a conèixer el Lean Construction i el sistema de l’últim planificador.

Programa, dates i horari

Tema Data i horari
CURS FINALITZAT

1ª EDICIÓ
Febrer/març 2023-16 h
Format ONLINE amb DOS dies de doble taller PRESENCIAL/ONLINE

Data i horari
CURS FINALITZAT

2ª EDICIÓ
Juny 2023-16 h
Format ONLINE amb DOS dies de doble taller PRESENCIAL/ONLINE

Data i horari

3ª EDICIÓ
Octubre/novembre 2023-16 h
PRESENCIAL

SESSIÓ 1
Introducció als conceptes fonamentals de la filosofia Lean aplicada a la Construcció. Anàlisi de la situació de la construcció.
Dimarts 21/02/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Víctor Roig
Dimarts 06/06/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Víctor Roig
Dimarts 24/10/2023
PRESENCIAL 17 a 19 hores
Professor: Víctor Roig
SESSIÓ 2
Bases LPS en la gestió de projectes (Kanban)
Dijous 23/02/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Víctor Roig
Dijous 08/06/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Víctor Roig
Dijous 26/10/2023
PRESENCIAL 17 a 19 hores
Professor: Víctor Roig
SESSIÓ 3
Coneixements teòrics LPS. Conceptes bàsics de la Planificació del Last Planner System. Anàlisi de la situació actual de les obres. Els diferents nivells de planificació
Dimarts 28/02/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Juan Felipe Pons
Dimarts 13/06/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Juan Felipe Pons
Dimarts 31/10/2023
PRESENCIAL 17 a 19 hores
Professor: Juan Felipe Pons
SESSIÓ 4
Exposició d’un cas real d’aplicació pràctica de Lean Construction en projectes i obra. Vista panoràmica de les bones pràctiques i eines del Lean Construction mitjançant un cas real i com aplicar-les.
Dijous 02/03/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Juan Felipe Pons
Dijous 15/06/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professor: Juan Felipe Pons
Dijous 02/11/2023
PRESENCIAL 16 a 19 hores
Professors: Juan Felipe Pons i Víctor Roig
SESSIÓ 5
Taller pràctic de l’aplicació del sistema. Part I
Anàlisi de conclusions i propostes d’implementació a curt, mig i llarg termini. L’aplicabilitat dels principis de la Construcció Lean a la gestió de projectes mitjançant el sistema PMI.
Dimarts 07/03/2023
ONLINE 17 a 20 hores
Professor: Juan Felipe Pons.
PRESENCIAL 16 a 19 hores
Professor: Víctor Roig
Dimarts 20/06/2023
ONLINE 16 a 19 hores
Professor: Juan Felipe Pons.
PRESENCIAL 16 a 19 hores
Professor: Víctor Roig
Dimarts 07/11/2023
PRESENCIAL 16 a 19 hores
Professors: Juan Felipe Pons i Víctor Roig
SESSIÓ 6
Taller pràctic de l’aplicació del sistema. Part II. Format ONLINE o PRESENCIAL.
Anàlisi de conclusions i propostes d’implementació a curt, mig i llarg termini.
Dijous 09/03/2023
ONLINE 17 a 20 hores
Professor: Juan Felipe Pons.
Dimarts 14/03/2023
PRESENCIAL 16 a 19 hores
Professor: Víctor Roig.
Dijous 22/06/2023
ONLINE 16 a 19 hores
Professor: Juan Felipe Pons.
PRESENCIAL 16 a 19 hores
Professor: Víctor Roig.
Dijous 09/11/2023
PRESENCIAL 17 a 19 hores
Professors: Juan Felipe Pons i Víctor Roig.
SESSIÓ 7
Debat entre professionals que apliquen el sistema. Conclusions i cloenda del curs.
Dijous 16/03/2023
ONLINE 18 a 20 hores
Professors: Víctor Roig i Juan Felipe Pons
Dimarts 27/06/2023
ONLINE 17 a 19 hores
Professor: Juan Felipe Pons
Dimarts 14/11/2023
PRESENCIAL 17 a 19 hores
Professors: Juan Felipe Pons i Víctor Roig

Sistema d’avaluació

L’ITeC expedirà un certificat d’assistència, si l’alumne ha participat en un 80% de les hores lectives.

Metodologia docent

El curs es farà exclusivament en format presencial.
En cas d’estar interessats en el format online informi a comercial@itec.cat

Professorat

Víctor Roig Segura. Consultor i Director General, Bimetric. És Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1985).Fins el 2011, va treballar a GPO Enginyeria com a enginyer de projectes, Project Manager de grans inversions, director general de la divisió d’Edificació i Project Manager. A partir del 2012, funda Bimetric Lab, de la qual és consultor i director general, amb l’objectiu d’impulsar els principis de la construcció Lean i la metodologia BIM en les empreses del sector. És Editor del web www.espacioleanbim.com, membre del Comitè de coordinació de la ‘Comissió Construïm el Futur’, impulsada per l’ITeC, i col·labora amb experts internacionals en la difusió dels principis de la construcció Lean i la metodologia BIM. Actualment, també és Professor Associat en el Departament de Construccions Arquitectòniques de l’EPSEB-UPC i membre del comitè organitzador de la conferència internacional ‘LIPS: Lean in Public Sector’.

Juan Felipe Pons. Arquitecte tècnic, Màster Universitari en Gestió de l’Edificació, Especialista Universitari en Lean Manufacturing per la Universitat Politècnica de València (UPV). És Green Belt Lean Six Sigma per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster-Practitioner en Programació Neurolingüística per l’AEPNL. Va realitzar 4 anys d’investigació sobre malbarataments i optimització de processos en la construcció en el programa de doctorat de la E.T.S. d’Arquitectura de la UPV.

Ha estat Professor Associat de el Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I de Castelló de 2006 al 2013, etapa durant la qual va realitzar 5 estades acadèmiques amb els creadors de Lean Construction i Lean Project Management: Lauri Koskela (U. of Salford , Manchester, UK), Glenn Ballard i Iris Tommelein (U. of Berkeley, Califòrnia, USA) i Luís Fernando Alarcón (Pontifícia Universitat Catòlica de Xile).

Autor de 3 Llibres: “informes pericials en Edificació”, “Introducción a Lean Construction” i “Lean Construction y la planificación colaborativa. Metodología del Last Planner System” i fundador i creador de la marca i les dinàmiques educatives THINK IN LEAN®.

Lloc

ITeC
Wellington 19
08018 Barcelona
On som

Requeriments

Ordinador personal amb sistema operatiu Windows o Mac. Càmera web, micròfon i altaveus. No es pot realitzar el curs amb tauleta, iPad o mòbil.

Import de la matrícula

General: 400 € per alumne.
50% a les persones aturades.
20% als estudiants de les Escoles que han subscrit un acord amb l’ITeC.

L’ITeC es reserva el dret de cancel·lar o posposar el curs si no hi ha un grup mínim d’inscripcions.

Anul·lacions

Les inscripcions anul·lades a partir de les 48 hores anteriors l’inici del curs tindran un càrrec del 80% de l’import total.

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Les empreses poden obtenir bonificacions de la quota de la Seguretat Social quan inverteixen en la formació dels seus treballadors. Aquesta bonificació l’han de gestionar directament amb la Fundae.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

Sessió 1. Introducció als conceptes fonamentals de la filosofia Llegeixin aplicada a la Construcció.

Sessió 2. Coneixements teòrics LPS:

2.1. Conceptes bàsics de la Planificació del Last Planner System.

2.2. Anàlisi de la situació actual de la planificació d’obres

2.3. Els diferents nivells de la planificació.

Sessió 3. Exposició d’un cas real d’aplicació pràctica

Sessió 4. Exposició d’un cas real d’aplicació pràctica de Lean Construction en projecte i obra. Vista panoràmica de les bones pràctiques i eines del Lean Construction a través d’un cas real i com aplicar-les.

Sessió 5. Taller pràctic de l’aplicació del sistema.

5.1. Anàlisi de conclusions i propostes d’implementació a curt, mitjà i llarg termini.

5.2. L’aplicabilitat dels principis de la Construcció Llegeixin en la gestió de projectes mitjançant el sistema PMI.

Sessió 6. Experiències pràctiques de l’aplicació de la metodologia LPS

6.1. LPS en la gestió de projectes.

6.2. LPS en la gestió d’obres.

Sessió 7. Debat i conclusions

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar