Curs introductori a LEAN CONSTRUCTION i sistema de planificació Last Planner System-LPS

200400

Presentació i objectius

El Last Planner System – LPS o planificació col·laborativa, és un procés de la filosofia LEAN que augmenta la qualitat i la seguretat de l’obra ja que fa possible la reducció del temps i cost en el procés de construcció.

A qui va dirigit?

Aquest curs es dirigeix tant a promotors, com a constructors o tècnics facultatius amb responsabilitat en processos de disseny i construcció, que vulguin conèixer el sistema de Last Planner System i el LEAN Construction.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la filosofia LEAN i les seves principals eines de control d’obra i producció
  • Desenvolupar l’estratègia d’implementació de LPS i avaluar el seu funcionament en projectes i organitzacions
  • Analitzar les tasques que contribueixen al procés constructiu (iniciació a l’estudi Value Stream Mapping) i fomentar el procés col·laboratiu de planificació
  • Augmentar la fiabilitat de la planificació, la metodologia de seguiment i el control sobre el cronograma d’obra. (Indicador PPC)

Modalitat

Curs online/presencial. Inclou dos dies de taller pràctic (opció presencial i online)

Dates

  • 1ª Edició: Febrer/març 2023
  • 2ª Edició: Juny 2023
  • 3ª Edició: Octubre/novembre 2023

Durada d’accés a la plataforma: 3 mesos
Duració del curs: 16 hores
Condicions del certificat: És imprescindible l’assistència del 80% a les sessions per a rebre el certificat. Justificar la falta d’assistència.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Sessió 1. Introducció als conceptes fonamentals de la filosofia Llegeixin aplicada a la Construcció.

Sessió 2. Coneixements teòrics LPS:

2.1. Conceptes bàsics de la Planificació del Last Planner System.

2.2. Anàlisi de la situació actual de la planificació d’obres

2.3. Els diferents nivells de la planificació.

Sessió 3. Exposició d’un cas real d’aplicació pràctica

Sessió 4. Exposició d’un cas real d’aplicació pràctica de Lean Construction en projecte i obra. Vista panoràmica de les bones pràctiques i eines del Lean Construction a través d’un cas real i com aplicar-les.

Sessió 5. Taller pràctic de l’aplicació del sistema.

5.1. Anàlisi de conclusions i propostes d’implementació a curt, mitjà i llarg termini.

5.2. L’aplicabilitat dels principis de la Construcció Llegeixin en la gestió de projectes mitjançant el sistema PMI.

Sessió 6. Experiències pràctiques de l’aplicació de la metodologia LPS

6.1. LPS en la gestió de projectes.

6.2. LPS en la gestió d’obres.

Sessió 7. Debat i conclusions

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

INFORMA’T

També et pot interessar