Curs Exprés TCQ Pressupostos Bàsic

2550

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Bàsic
Segueixes un guió per a crear un pressupost? Tens un criteri per a modificar i crear partides? Descobreix les funcionalitats bàsiques del mòdul de Pressupostos de TCQ i busca traçabilitat als teus projectes.
Els objectius d’aquest curs son:

  • Iniciar la realització d’un pressupost
  • Conèixer la utilitat crear i copiar partides d’obra
  • Obtenir la documentació contractual del pressupost

La sessió et donarà les claus essencials per a iniciar-te a la metodologia TCQ i per a aprendre a utilitzar aquesta eina de manera estructurada. Els teus treballs s’agilitzen si coneixes tots els passos!

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

1. Els diferents mòduls de TCQ.

2. Crear un pressupost des de zero.

3. Creació dels diferents nivells.

4. Banc de preus ITeC.

5. Copiar partides d’obra.

6. Banc de preus particular.

7. Modificació de partides.

8. Creació de partides des de zero directes.

9. Creació de partides des de zero amb justificació.

10. Creació de partides d’alçada.

11. Amidaments directes.

12. Amidaments detallats.

13. Afegir costos indirectes.

14. Configuració de l’últim full.

15. Configuració de signatures.

16. Impressió de llistats.

17. Còpia d’una obra.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar