Curs TCQ-BIM Planificació, certificació i seguiment econòmic

Aquest és un curs fet a mida. Si estàs interessat/da, pots contactar amb el nostre equip i t'informarem.

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre curs de TCQ-BIM Planificació, Certificació i Seguiment Econòmic
Apren a crear una planificació a partir d’un model en IFC, certifica des del model.
Per aquest curs es recomana un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ i de TCQ BIM Pressupostos.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Elaborar un pla de treball i redactar les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM
  • Generar una planificació a partir d’un model IFC
  • Desenvolupar una planificació en fase de progrés i planificació
  • Crear un IFC enriquit amb dades de certificacions

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Planificació, Certificacions i Seguiment Econòmic, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada: 10 hores
Dedicació*: 13 hores
Import general: 325€
Dates/horari: A convenir
Condicions del certificat: Certificat d’aprofitament de l’ITeC. És imprescindible l’assistència al 80% de les classes per rebre el certificat. Justificar la falta d’assistència.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

TCQ – BIM PLA DE TREBALL. Planificació

1. Creació automàtica del pla de treball.

2. Creació manual de tasques.

3. Durada i enllaços de les tasques.

4. Rendiments diaris.

5. Càlcul de durades de tasques.

6. Calendari.

7. Restriccions temporals i criteris de festius.

8. Assignacions econòmiques i previsió de certificacions. Relació amb les dades de pressupost.

9. Visor BIM-Viewer.

10. Assignacions econòmiques i previsió de certificacions gràficament.

11. Anàlisis temporal i econòmic del pla. Correcció dels possibles errors.

12. Interpretació del diagrama de Gantt.

13. Fus de previsió de certificacions i histograma de certificacions.

14. Llistats.

15. Representació 3D a data d’anàlisi.

16. Representació 4D del pla de treball.

17. Pas a progrés del pla.

TCQ – BIM Certificacions

1. Introducció.

2. Conceptes bàsics

a. Inicialització de les dades de seguiment econòmic de l’obra.

b. Certificació de línies de pressupost per amidament (directe o detallat), import i/o percentatge.

c. Certificació d’elements no presents al pressupost.

d. Les desviacions pressupostàries. Confirmació/desconfirmació d’amidaments finals.

e. Tancar període de seguiment.

f. Utilitats del mòdul de seguiment econòmic.

3. Certificació gràfica.

a. Certificació gràfica.

b. Certificació parcial gràfia.

4. Vinculació de objectes BIM amb partides d’obra.

5. Importació amidaments multiplataforma.

6. Exportar seguiment a IFC.

TCQ – BIM PLA DE TREBALL. Progrés

1. Introducció de les dades de progrés del pla.

2. Relació econòmica amb les dades del seguiment econòmic.

3. Anàlisi temporal i econòmic a progrés. Correcció d’errors.

4. Enllaços incoherents amb les dades de planificació.

5. Interpretació del diagrama de Gantt a progrés.

6. Fus de previsió de certificacions e histograma de certificacions a progrés.

7. Utilitats del pla de treball.

8. Llistats.

9. Mostrar nivell de certificació al visor.

10. Representació 3D a data d’anàlisi a progres.

11. Representació 4D del pla de treball a progres.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar