Curs Contractació Col·laborativa LeanIPD

475950

Presentació i objectius

El IPD (Integrated Project Delivery) és un format de contracte de treball col·laboratiu que promou l’alineació d’interessos econòmics de tots els agents, amb transparència en els costos reals i en la presa de decisions.

L’objectiu d’aquesta formació és donar a conèixer aquest model de contractació col·laborativa de la gestió integral de projectes.

En les sessions s’analitzarà el marc actual dels contractes i es compararan amb aquesta nova tendència de desenvolupament integral de projectes – IPD.

El curs contempla analitzar el procés d’implantació i les diferents tècniques que es poden aplicar, així com els aspectes a tenir en compte en la gestió del canvi en l’equip. Aquest curs es dirigeix tant a promotors, com a constructors o tècnics facultatius amb responsabilitat en processos de disseny i construcció, que vulguin conèixer el sistema de Last Planner System i el LEAN Construction.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Conèixer i identificar els principals conceptes bàsics de la Contractació Col·laborativa LEAN IPD – Integrated Project Delivery
  • Identificar i interpretar el model de contracte IPD LeonardoIPD edición 2021
  • Desenvolupar millores en el procés col·laboratiu de contractació de les organitzacions
  • Implementar tècniques de negociació i alineació dels interessos econòmics dels actors del projecte.

En el curs es proporcionarà un model de contracte adaptat a la legislació espanyola… que permetrà aplicar la metodologia IPD a qualsevol alumne.

Per a més informació de la temàtica del curs podeu visualitzar el vídeo el webinar del 15/04/2020 Introducció als contractes col·laboratius Lean IPD a l’enllaç https://itec.cat/serveis/lean/webinars/introduccio-als-contractes-collaboratius-lean-ipd/

Duració del curs: 12 hores
Condicions del certificat: És imprescindible l’assistència del 80% a les sessions per a rebre el certificat. Justificar la falta d’assistència

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

1. Introducció

2. Fonaments de la contractació col·laborativa

3. Selecció dels participants (Licitació)

4. Desenvolupament d’un projecte col·laboratiu

5. El contracte

6. Mantenir l’impuls

7. Presentació de casos

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

INFORMA’T

També et pot interessar