Curs Exprés TCQ/TCQi Gestió del model ambiental

2550

Categories:

Presentació i objectius

Segueixes un guió per a crear una gestió ambiental a partir d’un pressupost amb partides del banc BEDEC? Saps que el treball ara està entre l’aplicació instal·lada web per a aprofitar el màxim possible les aplicacions? Descobreix les funcions del mòdul de Gestió en sostenibilitat entre TCQ i TCQi i cerca la traçabilitat en els seus projectes.
Per aquest curs es recomana un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Generar les dades de gestió ambiental a partir d’un pressupost
  • Elaborar els documents de gestió de residus de construcció i demolició
  • Analitzar els diferents impactes ambientals que provoquen els materials al llarg de tot el cicle de vida de l’obra

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del del BEDEC Projecte i Obra, BEDEC Sostenibilitat i del TCQ Gestió del model ambiental, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Introducción

2. Cómo adaptar y asimilar un archivo TCQ

3. Cómo extraer los informes

4. Cómo hacer el reportaje fotográfico

5. Cómo ver la normativa aplicable

6. Cómo verá la ficha de prevención/minimización

7. Cómo ver los residuos de excavación

8. Cómo ver la separación de residuos

9. Cómo ver los residuos por fases de obra

10. Cómo ver las operaciones de gestión de residuos

11. Cómo ver los pictogramas

12. Cómo generar el presupuesto de GMA

13. Cómo exportar el archivo TCQ a TCQi

14. Cómo trabajar con TCQi GMA

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar