Descripció

S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

A qui va adreçat

  S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

  Durada: 4 hores
  Horari: de 9:30 a 13:30
  Import de la matrícula:

   Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA
   Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.