Descripció

S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

A qui va adreçat

  S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada:

  1. 4 hores

Horari:

  1. de 9:30 a 13:30

Import de la matrícula:

   1. Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA

 

  1. Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.