Curs Exprés TCQ estudi i plans de seguretat i salut

2550

Categories:

Presentació i objectius

Segueixes un guió per crear una seguretat i salut? Tens un criteri per modificar i crear activitats? Descobreix les funcions del mòdul de Seguretat i salut de TCQ i busca traçabilitat en els teus projectes.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Generar l’estudi de seguretat a partir d’un pressupost
  • Modificar i elaborar les dades de seguretat
  • Elaborar el plec, la memòria i les fitxes

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Seguretat i Salut, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Iniciar un estudi i/o pla de seguretat i salut.

2. Afegir activitats del banc de fitxes a l’Estudi de seguretat i salut.

3. Creació d’activitats d’usuari.

4. Avaluació de riscos d’una activitat, creació, modificació i supressió.

5. Generar pressupost de seguretat i salut i càlcul d’amidaments.

6. Coherència entre l’estudi, pressupost de seguretat i salut i pressupost d’obra.

7. Generació de la memòria i el plec de l’estudi i/o pla de seguretat i salut.

8. Gestió de gràfics.

9. Generació del pla de seguretat i salut.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar