Curs Exprés TCQ Pressupostos Mig

2550

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Mig, coneix unes altres opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.
Coneix unes altres opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.
Els objectius d’aquest curs son:

  • Modificar elements del pressupostos com ara partides o preus
  • Configurar mesuraments i llistats al costat de la creació dels diferents tipus d’arxius

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 1 mes
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Obrir un pressupost.

2. Canviar d’ordre els diferents nivells.

3. Altres bancs de referència.

4. Canviar d’ordre les partides.

5. Modificació de partides.

6. Recodificació de partides.

7. Revisió d’amidaments.

8. Amidaments detallats sobre pànol.

9. Vinculació d’amidaments

9.1. Copiar/enganxar vincles, arrossegar vincles.

9.2. Pressupost paramètric: amidaments bàsics. Vista clon.

10. Modificació de preus.

10.1. Per coeficients en cada un dels elements.

10.2. Per ajust d’import.

10.3. Globalment per coeficient.

11. Netejar partides amb amidament zero.

12. Verificació de pressupost.

13. Neteja del banc de preus.

14. Configuració de llistats.

15. Inserir logo.

16. Exportació del pressupost TCQ a Excel.

17. Importació del pressupost d’Excel a TCQ.

18. Exportació de TCQ a format FIEBDC3.

19. Importació de FIEBDC3 a TCQ.

20. Còpia d’una obra.

21. Exportació i importació a TCQi.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar