Descripció

S’aprèn a confeccionar la gestió ambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i ambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ.

A qui va adreçat

  S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

  Durada: 4 hores
  Horari: de 9:30 a 13:30
  Import de la matrícula:

   Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA
   Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Modalitat online

  Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
  Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes.
  Import de la matrícula:

   Clients amb contracte de manteniment: 72 € + IVA
   Clients sense contracte de manteniment: 90 € + IVA

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.