Descripció

S’aprèn a confeccionar la gestió ambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i ambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ.

A qui va adreçat

  S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada:

  1. 4 hores

Horari:

  1. de 9:30 a 13:30

Import de la matrícula:

   1. Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA

 

  1. Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Modalitat online

Durada:

  1. És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.

Horari:

  1. S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes.

Import de la matrícula:

   1. Clients amb contracte de manteniment: 72 € + IVA

 

  1. Clients sense contracte de manteniment: 90 € + IVA

Per als cursos amb modalitat presencial que no tenen data programada i estigueu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.