Presencial – TCQ-BIM Pressupostos multiplataforma i petjada de carboni

162325

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre curs de TCQ-BIM Pressupostos multiplataforma i aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ mesuraments de les principals plataformes BIM.
Per aquest curs es recomana un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.
Els objectius d’aquest curs son:

  • Importar, exportar i realitzar els mesuraments de les principals plataformes BIM amb el programari TCQ
  • Conèixer i aplicar el visor BIM-Viewer
  • Generar un arxiu IFC enriquit amb dades de pressupost

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.


Modalitat Presencial

  • Durada: 10 hores (en dues sessions de 5 hores)
  • Dedicació*: 13 hores
  • Horari: De 9:00 a 14:00 hores

Condicions del certificat: Realitzar satisfactòriament un exercici final del curs i assistir al 80% de les sessions en la modalitat presencial.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Introducció

2. Visor BIM-Viewer

3. Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra

4. Importació mesuraments multiplataforma

4.1. Configuració de la importació

4.2. Gestió d’importacions

4.3. Criteris de sobre escriptura de mesuraments existents

4.4. Segones o més importacions

5. Altres opcions de TCQ-BIM

5.1. Comprovació amb el Visor BIM-Viewer

5.2. Revisions de les línies de mesurament

5.3. Grau d’implementació BIM

6. Exportació del pressupost a IFC

7. Plataformes de modelatge

7.1. Introducció

7.2. Exportació a un arxiu IFC

7.3. Comunicació amb els programes de Modelatge

8. Treball amb objectes eCOB

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar