Descripció

La recerca de la lleugeresa i la transparència que exigeix l’arquitectura contemporània està impulsant la imparable expansió de l’ús del vidre en situacions en les quals fa pocs anys no ho hauríem pas imaginat. El vidre està assumint papers estructurals cada vegada més compromesos. Ha passat de ser un material suportat pels tancaments a ser un material que se suporta ell mateix, i avui ja es fa servir per sostenir altres elements. Tanmateix, el seu trencament fàcil exigeix un disseny molt precís de les formes de fixació adequades a les condicions particulars de cada tipus de vidre. Aquest quadern es dedica a l’estudi d’aquestes formes de fixació.
Autor: Ignacio Paricio

Barcelona. Bisagra
22,5 x 22,5 cm 84 pàg.
1a reimpressió: 2006
ISBN: 978-84-931320-2-6

L’import inclou l’enviament dins del territori espanyol.