Descripció

Aquesta primera part recorre tots els sistemes de posada a l’obra, tradicionals i innovadors, i els agrupa segons la forma dels materials constructius.

S’hi estudien les tècniques d’emmotllat i de col·locació dels materials conformables, les del ram de paleta per als petits elements i les d’addició i fixació per a semiproductes i components. Per a cada una d’elles s’analitzen els conceptes fonamentals que les caracteritzen en
la tradició i en l’actualitat, i s’estableixen les experiències més significatives de la seva correcta posada a l’obra.
Autor: Ignacio Paricio

Barcelona. ITeC
24 x 22,5 cm 120 pàg., 160 il.
4a edició: 2009
ISBN: 978-84-7853-144-8

L’import inclou l’enviament dins del territori espanyol.