• TCQi – Planificació i gestió de manteniment

  El mòdul TCQi – Planificació i gestió de manteniment és una aplicació web destinada a la planificació i gestió tècnica d’actius (edificis de diverses tipologies, així com dels espais urbanitzats del seu entorn) sota uns criteris homogenis en el tractament de la informació.

  Més informació

  Detalls
 • TCQi MNT – Llibre del Monument

  El mòdul TCQi MNT permet redactar el Llibre del Monument, considerat com el llibre de l’edifici per a edificis històrics, monuments, etc. on es recopila tan la documentació administrativa com tècnica sobre la seva conservació i manteniment.

  Més informació

  Detalls

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top