Subscripció per un any.

Aplicació informàtica, segons els requeriments del CTE i la LOE, per a:

  • La Redacció del Llibre de l’edifici (estructurat segons el format de l’àmbit de Catalunya o d’Espanya).
  • La Planificació i gestió del manteniment.

Més informació