TCQi – Planificació i gestió de manteniment

El mòdul TCQi – Planificació i gestió de manteniment és una aplicació web destinada a la planificació i gestió tècnica d’actius (edificis de diverses tipologies, així com dels espais urbanitzats del seu entorn) sota uns criteris homogenis en el tractament de la informació.

Més informació

Descripció

El mòdul TCQi – Planificació i gestió de manteniment és una aplicació web destinada a la planificació i gestió tècnica d’actius (edificis de diverses tipologies, així com dels espais urbanitzats del seu entorn) sota uns criteris homogenis en el tractament de la informació.

Més informació

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top