Curs Planificació temporal, certificacions i seguiment Econòmic

Aquest és un curs fet a mida. Si estàs interessat/da, pots contactar amb el nostre equip i t'informarem.

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre curs de TCQ Planificació temporal, Certificació i seguiment econòmic
Coneix el mòdul de planificació temporal, certificacions i seguiment econòmic, aprèn a planificar amb el TCQ i crea partides contradictòries.

Els objectius d’aquest curs son:

  • Elaborar una planificació amb el programa TCQ planificació i seguiment temporal
  • Executar la planificació en la fase d’execució d’obra
  • Aplicar la planificació en la fase d’execució d’obra
  • Crear certificacions i generar partides contradictòries

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQi Planificació, Certificacions i Seguiment Econòminc, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada: 7 hores
Dedicació*: 10 hores
Import general: 199€
Dates/horari: A convenir
Condicions del certificat: Certificat d’aprofitament de l’ITeC. És imprescindible l’assistència al 80% de la classe per rebre el certificat. Justificar la falta d’assistència.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Creació de les tasques del pla de treball.

2. Durada i lligams de les tasques.

3. Restriccions temporals i calendaris.

4. Assignacions econòmiques i previsió de certificacions.

5. Relació amb les dades del pressupost.

6. Anàlisi temporal i econòmica del pla.

7. Interpretació diagrama de Gantt.

8. Fus de previsió de certificacions i histograma de certificacions.

9. Pas a progrés del pla.

10. Inicialització de les dades de seguiment econòmic de l’obra.

11. Certificació de línies de pressupost per amidament, import i/o percentatge.

12. Certificació d’elements no presents al pressupost. Ordres de canvi.

13. Les desviacions pressupostàries. Confirmació/desaprovació d’amidaments finals.

14. Tancament d’un període de seguiment.

15. Utilitats del mòdul de seguiment econòmic

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar