Indicadors Level(s)

150300

Categories:

Presentació i objectius

Implantació del Sistema Level(s). Una vegada adquirits els coneixements bàsics sobre Level(s) en el curs d’introducció, ens centrarem en cadascun dels 16 indicadors que conformen el marc europeu amb la finalitat de conèixer què mesuren, com mesuren i com donen resposta a cadascun dels diferents nivells. Es treballarà des de l’interès o conveniència de cada projecte i veurem com es pot donar resposta de manera manual, mitjançant els fulls de càlcul que facilita el propi sistema o de forma digitalitzada mitjançant el programari TCQi a través d’un exercici pràctic.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Identificar i donar resposta als 16 indicadors.
  • Dissenyar el pla d’acció segons la fase en la qual es localitzi el projecte (disseny, construcció o ús

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC, BEDEC Ambiental, TCQ i TCQi Gestió del Model Ambiental, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 3 mesos
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Que és level(s)

1.1. Objectiu (cronologia)

1.2. Tipus d’edificis

1.3. Estructura (manuals, indicadors, nivells)

1.4. Com treballar segons l’objectiu del projecte (circularitat, finances, resiliència, escalfament global o benestar dels ocupants)

1.5. Recursos (Eines d’Europa)

2. Per a cadascun dels 16 Indicadors

2.1. Informació necessària per a treballar amb l’indicador

2.2. Unitat i aconsegueixi

2.3. Agents que han de participar segons el nivell de treball

2.4. Nivell 1: facilitar arxius i comentar aspectes a tenir en compte a nivell conceptual

2.5. Nivell 2: facilitar arxius, explicació detallada la informació, exemple d’aplicació

2.6. Nivell 3: facilitar arxius, explicació detallada de la informació.

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar