Descripció

Aquesta és una trilogia d’aparença senzilla però de plantejament ambiciós. Al fil de la triada vitrubiana, l’autor s’ocupa succesivament de les tècniques de posada a l’obra com a garantia de la fermesa,dels elements constructius com a avaladors de la utilitat de l’espai edificat i, finalment, de les relacions entre construcció i composició com una de les bases de la bellesa arquitectònica.

Textos bàsics que, per la novetat de la seva anàlisi i la radical conceptualització dels problemes tècnics, sòn utils tant al professional com a l’estudiant.
Autor: Ignacio Paricio

L’import inclou l’enviament dins del territori espanyol.