Descripció

Embolcallar els edificis amb fines làmines de pedra és una solució cada vegada més utilitzada des que s’ha difós la façana ventilada. Però els avantatges de durabilitat i noblesa del material es veuen amenaçades per la fragilitat dels sistemes de fixació. Aquest quadern tracta aquests temes i les possibilitats formals del seu disseny.
Autors: Jaume Avellaneda, Ignacio Paricio

Barcelona. Bisagra
22,5 x 22,5 cm 82 pàg.
2a edició: 2000
ISBN: 978-84-923125-5-9

L’import inclou l’enviament dins del territori espanyol.