Descripció

Decret 314/1993, de 9 de desembre de 1993.

Norma de caràcter tècnic per concretar les càrregues que pot suportar un edifici destinat totalment o parcialment a l’ús d’habitatges, que hagi de ser objecte d’actuacions de rehabilitació estructural de sostres. També s’aplica a les intervencions de reforç o susbstitució dels sostres dels habitatges. Defineix les accions mínimes a considerar que són les concàrregues (pes propi i càrrega permanent) i les sobrecàrregues (ús, envans, aïllades, terrasses i horitzontals) i els coeficients de seguretat variables amb el tipus d’acció, determinació i prospecció realitzades.

Als annexes proporciona valors per al càlcul de les concàrregues i un mètode de treball per a determinar les sobrecàrregues, que s’acaba expressant en forma de fitxa.

Barcelona. ITeC
21 x 29,7 cm 30 pàg.
1a edició: 1994
ISBN: 978-84-7853-188-2

L’import inclou l’enviament dins del territori espanyol.