Pack TCQ pressupostos i banc de preus

60120

Categories:

Presentació i objectius

Embarca’t en el nostre curs de TCQ Pressupostos i banc de preus i aprèn des de l’imprescindible fins a les opcions més avançades.
Aquest pack combina els cursos de TCQ Pressupostos bàsic, TCQ Pressupostos mig i TCQ Pressupostos avançat.
Els objectius d’aquest curs són:

  • Produir i desenvolupar el càlcul íntegre d’un pressupost
  • Aplicar totes les funcionalitats avançades del mòdul TCQ Pressupostos
  • Conèixer el banc de preus i plecs de l’ITeC
  • Modificar, crear i adaptar preus i mesuraments

Per a les persones inscrites, que no disposin d’una versió en línia del BEDEC i del TCQ Pressupostos, se’ls facilitarà accés temporal per a realitzar el curs.

Durada d’accés a la plataforma: 3 mesos
Condicions del certificat: Aprovar el test d’avaluació de cada secció.

Per a optar al descompte de persona desocupada o col·legiat, s’haurà d’enviar el comprovant a comercial@itec.cat. Per al descompte de clients amb manteniment i subscripció es verificarà a la nostra base de dades la pertinença d’una subscripció activa.

Els cursos en línia es troben a la plataforma de cursos en línia de l’ITeC de Moodle. Mitjançant un correu electrònic s’enviaran les credencials pertinents per a poder accedir a elles.

* La dedicació del curs comprèn la càrrega lectiva docent i el temps d’estudi personal, tutories, test, etc. Pot variar en funció de la persona.

Les condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament estarà determinat per la realització de tests d’avaluació, l’assistència al 80% de les sessions presencials, l’entrega de les pràctiques, etc

Les places dels cursos presencials són limitades

1. Els diferents mòduls de TCQ.

2. Crear un pressupost des de zero.

3. Creació dels diferents nivells.

4. Banc de preus ITeC.

5. Copiar partides d’obra.

6. Banc de preus particular.

7. Modificació de partides.

8. Creació de partides des de zero directes.

9. Creació de partides des de zero amb justificació.

10. Creació de partides d’altura.

11. Mesuraments directes.

12. Mesuraments detallats.

13. Afegir costos indirectes.

14. Configuració de l’última fulla.

15. Configuració de signatures.

16. Impressió de llistats.

17. Còpia d’una obra.

18. Obrir un pressupost.

19. Canviar d’ordre els diferents nivells.

20. Altres bancs de referència.

21. Canviar d’ordre les partides.

22. Modificació de partides.

23. Recodificació de partides.

24. Revisió de mesuraments.

25. Mesuraments detallats sobre pla.

26. Vinculació de mesuraments

26.1. Copiar/pegar vincles, arrossegar vincles.

26.2. Pressupost paramètric: mesuraments bàsics. Vesteixi clon.

27. Modificació de preus.

27.1. Per coeficients en cadascun dels elements.

27.2. Per ajust d’import.

27.3. Globalment per coeficient.

28. Netejar partides amb mesurament zero.

29. Verificació de pressupost.

30. Neteja del banc de preus.

31. Configuració de llistats.

32. Inserir logo.

33. Exportació del pressupost TCQ a Excel.

34. Importació del pressupost d’Excel en TCQ.

35. Exportació de TCQ a format FIEBDC3.

36. Importació de FIEBDC3 en TCQ.

37. Còpia d’una obra.

38. Exportació i importació a TCQi.

39. Importar estructura nivells d’un arxiu TCQ.

40. Importar estructura nivells d’un arxiu Excel.

41. Configuració copiar/pegar.

42. Posar mesuraments a zero.

43. Posar mesuraments detallats com a directes.

44. Igualar despeses auxiliars.

45. Concatenar mesuraments detallats.

46. recodificar nivells.

47. Configuració dels decimals de control numèric.

48. Fusionar Pressupostos.

49. Localització de partides i elements.

50. Creació de Bancs Particular.

51. Fusionar Bancs

52. Paràmetres.

53. Adaptar preus.

54. Comparar Pressupostos.

55. Comparar Bancs.

56. Modificació de preus.

57. Còpia a preu zero.

58. Entrada ràpida de preus.

59. Comparació de modificats.

60. Pestanya propietats.

61. Configuració de llistats.

62. Favorits

63. Gràfics.

64. Marca/desmarcar línies de pressupost i mesuraments

65. Novetats mesuraments detallats.

66. Conversió de moneda.

67. Gestió de llistats.

68. Detall de despeses indirectes.

69. Creació d’un projecte per fases i llistat de Consolidació

Vols formació personalitzada per la teva empresa?

Gràcies a la nostra experiència al sector, dissenyem formació a mida en funció de les teves necessitats o les del teu alumne, adaptant-los a tots els nivells.

També et pot interessar