La tipologia de la formació té dues vessants:

 • Una relacionada amb el funcionament dels nostres programes i bases de dades (BEDEC, TCQ/TCQi, DicPla, VisualCost, …)
 • Una altra més dirigida a temes de caràcter tècnic i metodològic del sector (BIM, LEAN, sostenibilitat, Breeam,..)
Accés cursos online

Formació dels nostres programes

Formació relacionada amb l’ús de les eines de l’ITeC (BEDEC , TCQ/TQCi, VisualCost, Dicpla) i amb les interaccions de les nostres eines amb altres eines del mercat (Revit, Archicad, Allplan, Istram, etc..)

El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció que li ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d’objectes BIM, bancs d’entitats, bancs d’empreses, pressupostos tipus i banc de normativa. Més informació

TCQi | TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials. Més informació

VisualCost es una eina gratuïta que ofereix l’ITeC al sector de la construcció per a facilitar a tots els professionals i empreses l’accés a la lectura d’amidaments i pressupostos elaborats en BIM. Més informació

En aquesta part hi ha formació de com funciona el TCQ/TCQi Pressupostos, certificació i planificació amb les diferents plataformes de modelat i ambs els diferents arxius d’intercanvi (entre ells el IFC). Més informació

En aquesta part hi ha formació de com interacciona el TCQ/TCQi amb diferents programes de la construcció, com les plataformes de modelat, el programa Istram, etc.

Programa per a la redacció del llibre de l’edifici i el pla de manteniment, segons els requeriments del CTE i la LOE. Més informació

Formació tècnica i del coneixement del sector

Formació sobre temàtiques, metodologies i conceptes, d’interès pel sector de la construcció en general del tipus (BIM, LEAN, Sostenibilitat, Manteniment, normativa, qualitat, etc..)

El Building Information Modeling és un sistema de gestió de les obres de construcció que basat en l’ús d’un model tridimensional virtual que es relaciona amb bases de dades. El BIM permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar en les diferents fases del cicle de vida de les construccions dins els camps de l’edificació i l’enginyeria civil. Aquí trobareu formació que us permetrà entendre en que consisteix i com entrar en la metodologia.

La metodologia Lean és l’adaptació de la filosofia Lean al sector de la construcció, amb l’objectiu d’aportar valor als clients, eliminar les deixalles, en un entorn de col·laboració, que fomenti la millora contínua. Lean Construction, o construcció sense pèrdues, com a sistema de gestió del procés constructiu, es basa en implementar tècniques i eines que fan possible millorar el producte final construït a la primera vegada que s’executa.

El sector de la construcció és responsable del 36% del consum final d’energia global, de gairebé el 40% de les emissions totals directes i indirectes de CO2 i de més del 45% de la generació de residus. La demanda de metodologies i solucions per a tenir una construcció que analitzi tot el cicle de vida i el faci sostenible, cada cop és més necessària. En aquesta temàtica, s’abordaran aspectes relacionats amb el diferents conceptes de la sostenibilitat.

CONDICIONS I FORMATS DE LA FORMACIÓ

Per mirar d’oferir una oferta formativa de qualitat i que s’adapti a les necessitats de tothom, la formació pot tenir tres formats:

a) Format presencial/streaming.

 • Es realitza amb un professor en directe ja sigui de manera presencial o mitjançant una plataforma telemàtica.
 • El contingut el dona el professor durant el curs.
 • Té unes dates i horaris preestablerts per a realitzar la formació.
 • Permet poder fer consultes durant el procés de formació.
 • Permet l’obtenció d’un certificat d’aprofitament.

b) Format vídeo.

 • El contingut es dona mitjançant un vídeo explicatiu dintre de la plataforma moodle.
 • Hi ha flexibilitat horària per a la seva realització.
 • Té un període per a realitzar la formació d’un mes, però amb plena llibertat d’horari per a fer-la.
 • Permet poder fer consultes durant el procés de formació, mitjançant xat, correu o trucada telefònica.
 • Permet l’obtenció d’un certificat d’assistència.

c) Format online

 • El contingut es dona mitjançant vídeos i apunts gestionats a través de la plataforma moodle.
 • Hi ha flexibilitat horària i de dates per a la seva realització.
 • Té un període per a realitzar la formació de dos mesos.
 • Permet poder fer consultes durant el procés de formació, mitjançant chat, correu o trucada telefònica.
 • Permet l’obtenció d’un certificat d’aprofitament. És necessari, la realització d’una pràctica, que corregiran els professors, per aconseguir el certificat.

Llicència gratüita

Llicència temporal de l’aplicació durant la durada del curs.

Cursos a mida per a grups

Sol·liciteu informació i pressupost personalitzat.
* Excepte cursos en Format Vídeo.

Certificat

Tots els alumnes que finalitzin els curs rebran un certificat acreditatiu, excepte els cursos en Format Vídeo.

Descomptes (no acumulables)

50% als aturats
25% als estudiants de les Escoles que han subscrit un acord amb l’ITeC
* No aplicables als cursos en Format Vídeo.

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Les empreses poden obtenir bonificacions de la quota de la Seguretat Social quan inverteixen en la formació dels seus treballadors. Aquesta bonificació l’han de gestionar directament amb la FUNDAE.
* No aplicables als cursos en Format Vídeo.

Metodologia (cursos online)

Per tal de facilitar el procés d’aprenentatge, cada curs està dividit en temes de contingut breu i cada tema consta d’un vídeo explicatiu. Es facilitarà informació complementària mitjançat documentació i al final de curs caldrà realitzar un exercici. Els professors efectuen un seguiment personalitzat per a cada alumne.