La tipologia de la formació té dues vessants:

  • Una relacionada amb el funcionament dels nostres programes i bases de dades (BEDEC, TCQ/TCQi, DicPla, VisualCost, …)
  • Una altra més dirigida a temes de caràcter tècnic i metodològic del sector (BIM, LEAN, sostenibilitat, Breeam,..)
Accés cursos online

Formació dels nostres programes

Formació relacionada amb l’ús de les eines de l’ITeC (BEDEC , TCQ/TQCi, VisualCost, Dicpla) i amb les interaccions de les nostres eines amb altres eines del mercat (Revit, Archicad, Allplan, Istram, etc..)

El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció que li ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d’objectes BIM, bancs d’entitats, bancs d’empreses, pressupostos tipus i banc de normativa. Més informació

TCQi | TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials. Més informació

VisualCost es una eina gratuïta que ofereix l’ITeC al sector de la construcció per a facilitar a tots els professionals i empreses l’accés a la lectura d’amidaments i pressupostos elaborats en BIM. Més informació

En aquesta part hi ha formació de com funciona el TCQ/TCQi Pressupostos, certificació i planificació amb les diferents plataformes de modelat i ambs els diferents arxius d’intercanvi (entre ells el IFC). Més informació

En aquesta part hi ha formació de com interacciona el TCQ/TCQi amb diferents programes de la construcció, com les plataformes de modelat, el programa Istram, etc.